👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap grundsärskola 1-6

Skapad 2018-12-06 13:43 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Planera och tillaga mat genom att följa enkla recept. Sambandet mellan mat och hälsa. Skillnaden reklam och konsumtion. Hygien, tvätt, återvinning och källsortering.
Grundsärskola 1 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Planera och tillaga mat genom att följa enkla recept. Sambandet mellan mat och hälsa. Skillnaden reklam och konsumtion. Hygien, städning återvinning och källsortering.

Innehåll

   Du ska kunna, själv eller med stöd

 • använda de redskap som finns i ett kök
 • veta hur och var man slänger skräp
 • förstå att hygien och rengöring är viktigt i ett kök
 • förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • planera nyttiga måltider
 • att veta skillnaden mellan reklam och information
 • kunna städa ditt rum,

 

 

 

    Arbetssätt och undervisning

 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer
 • öva på att hålla en god hygien i köket
 • vi lär oss sopsortering på skolan
 • prata om samband mellan mat och hälsa
 • se på filmer som berör de olika områdena
 • ha teorilektioner
 • städa ett rum
 • använda ämnesspecifika
 • Träna att bedöma eget och andras arbete, se sitt eget lärande, lärtrappan.
 • Träna på att delta i ett gruppsamtal, ha en åsikt, träna förmågorna analysera och reflektera,utmana sig i sitt tänkande.
 • Modellplanering för textarbete Grundsärskolan Tellus.
 • Cirkelmodellen fas 2  1.Rubrik, 2.Tidslinjen( nu/då/ framtid) tempus,  3.Fenomen (vad hände/ händer/ kommer hända ?) 4.Nya ord och begrepp
 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 6
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  E 6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentskap Grundsär 4-6

Deltar
Medverkar
Medverkar aktivt
Del 1 Mat, måltider och hälsa
Eleven kan delta i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden
Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven medverkar i resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider
Eleven kan föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider
Del 2 Konsumtion och ekonomi
Eleven kan medverka till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsum­tionsval och handlingar i hemmet.
Del 3 Miljö och livsstil
Eleven deltar i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Del 4 Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, be¬grepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser