Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genre - vad är det?

Skapad 2018-12-06 14:13 i Åledsskolan Halmstad
Under denna del pratar vi om olika genre. Vad är en genre? Vilka genre finns? Vilka kan du? Hur låter de olika genrer?
Grundskola 2 Musik
I detta område går vi igenom olika genre Vad är en genre? Vilka genre kan du? Hur låter de olika genre?

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
    Mu
  • Centralt innehåll
  • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
    Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik, år 1-3

>>>
>>>
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
**Gemensam sång**
Jag försöker att sjunga sånger tillsammans med andra.
Jag kan oftast sjunga tillsammans med andra.
Jag kan sjunga tillsammans med andra.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
**Spela instrument**
Jag försöker att spela rytminstrument tillsammans med andra.
Jag kan oftast spela något rytminstrument tillsammans med andra.
Jag kan spela något rytminstrument tillsammans med andra.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
**Skapa musik**
Jag försöker att härma rytmer och göra rörelser till musik .
Jag kan oftast härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Jag kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
**Resonemang om musik och musicerande**
Jag kan, med hjälp av någon, berätta vad jag tänker och känner när jag lyssnar på musik.
Jag kan, med lite stöd, berätta vad jag tänker och känner när jag lyssnar på musik.
Jag kan berätta vad jag tänker och känner när jag lyssnar på musik.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
**Urskilja musikaliska karaktärsdrag**
Jag kan berätta vad som är typiskt för något instrument.
Jag kan berätta vad som är typiskt för några instrument. Jag känner igen någon sång som är typisk för Sverige.
Jag kan berätta vad som är typiskt för några instrument. Jag känner igen några sånger som är typiska för Sverige.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
**Exempel på instrument**
Jag kan, med hjälp av någon, namnge några vanliga instrument.
Jag kan, med lite stöd, namnge några vanliga instrument.
Jag kan namnge några vanliga instrument.
Med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: