👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So - Historia årskurs 1

Skapad 2018-12-06 14:23 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I detta tema ska vi lära oss om hur det var förr i tiden och kunna jämföra med hur det är nu.

Innehåll

Innehåll:

Du ska veta hur du kan ta reda på hur det såg ut i Sjöbo förr i tiden.
Du vet hur människor levde förr i tiden och kan jämföra med hur det är idag.
Du kan ge exempel på tydliga skillnader mellan att leva förr och att leva nu.
Du kan förklara varför människor valde att bo och arbeta på vissa platser framför andra och ge exempel på varför man valde Sjöbo.

Undervisning:

Vi kommer att diskutera.
Vi kommer att se filmer.
Vi kommer att läsa texter.
Vi kommer att ha presentationer.
Vi kommer att jämföra det vi ser och hör från förr med det som finns runt oss nu.

 

Elevinflytande:

Eleverna kommer att kunna välja de innehåll de vill ha med i sina jämförelser. 

Eleverna kan under arbetets gång följa sin utveckling mot de förmågor de utvecklar.

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas på den text som de lämnar in om likheter och skillnader förr och nu.

Eleverna kommer att bedömas på aktivitet och deltagande under diskussioner på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
    SO  1-3
  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
    SO  1-3

Matriser

SO
So - Historia årskurs 1

Du behöver träna mer...
Du kan...
Hemortens historia
Eleven kan med stöd undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du kan med stöd förstå hur det har sett ut förr i tiden i Sjöbo. Hur människor levde och vad de fick göra.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du kan förstå hur det har sett ut förr i tiden i Sjöbo. Hur människor levde och vad de fick göra.
Jämföra förr och nu
Eleven kan med stöd göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Du kan med stöd jämföra hur det ser ut idag med hur det såg ut förr i tiden. Du kan beskriva likheter och skillnader till exempel i skolan.
Eleven kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Du kan jämföra hur det ser ut idag med hur det såg ut förr i tiden. Du kan beskriva likheter och skillnader till exempel i skolan.