Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidsresan - en resonerande text

Skapad 2018-12-06 14:43 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Skriv en text där du berättar varför du skulle vilja eller inte vilja leva i en viss litterär tidsepok. I din text ska du lyfta fram hur man levde under denna tid, vilka värderingar och idéer som var ledande samt annan relevant fakta. Sök fakta om din tidsepok (du får tips på källor av din lärare) och ta hjälp av det vi gått igenom i svenska och i SO. Din text ska vara resonerande. Det innebär att du ska lyfta för - och nackdelar med din tidsepok och väga dem mot varandra. I din text resonerar du dig fram till en slutsats. Du kan vara personlig i din text men det ska finnas en balans mellan fakta och egna åsikter. Det är också en fördel om du kan jämföra delar av din tidsepok med vår egen tid. Glöm inte heller att skriva ned vilka källor du använt dig av. Innan du börjar skriva ska du göra en planering eller tankekarta med det du vill ta upp i din text. Både detta och dina skrivutkast ska ligga i svenskamappen i OneNote under din egen flik.

Matriser

Matris Resonerande text

Bedömningen avser följande förmågor

E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade be­skrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlig­het, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Läsa
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och refe­rensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Söka och värdera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: