👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2018-12-06 14:55 i Björkåsskolan Grundskolor
musikundervisning klass 1-3
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik ht 18

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Musikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela, samt intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Förmågor att utveckla inom detta område

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, samt - analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll i undervisningen

Undervisning

Vi gör musikvideos, samtal om olika tidstypiska kompositörer och artister, sång och musicerande, växelsång.

Bedömning

I musiken tittar vi på med vilken kvalité du genomfört lektioner och arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Bedömningsmatris musik årskurs 3

Musicerande och musikskapande

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild
Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser

Musikens verktyg

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik

Musikens sammanhang och funktioner

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik
Hur instrumenten låter och ser ut.