Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och ekosystem

Skapad 2018-12-06 15:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Biologi
Ekologi och ekosystem

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Arbetssätt

Du kommer att

- Läsa olika faktatexter samt göra olika uppgifter

- Diskutera i grupp, par och helklass

- Göra systematiska undersökningar/experiment

- Kolla på filmer

 

Mål:

 • Du ska kunna förklara följande begrepp: ekosystem, ekologi, biologisk mångfald, näringsväv, näringskedja, pollinering, cellandning, fotosyntes, nedbrytare
 • Du ska kunna förklara sambandet mellan organismer och den icke levande miljön
 • Du ska kunna förklara hur människan är beroende av naturen
 • Du ska kunna förklara hur människan kan påverka naturen (negativt och positivt)
 • Du ska kunna förklara något kretslopp som finns i naturen och hur viktiga våra nedbrytare är.
 • Du ska kunna namnge vanliga arter och vad som skiljer djur och växter åt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ekologi och ekosystem

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskutera
Du ska kunna diskutera och ställa frågor som hör ämnet till
Du ska kunna diskutera och ställa frågor som någorlunda fördjupar dina kunskaper
Du ska kunna diskutera och ställa frågor som både breddar och fördjupar dina kunskaper
Begreppsanvändning:
ekosystem, ekologi, biologisk mångfald, näringsväv, näringskedja, pollinering, cellandning, fotosyntes, nedbrytare
Du kan förklara några begrepp, tex ekosystem, ekologi och näringskedja
Du kan förklara flera begrepp och du kan också använda vissa begrepp i muntliga och skriftliga sammanhang
Du kan förklara nästan alla begrepp samt använda begreppen med säkerhet i både muntliga och skriftliga sammanhang
Se samband
Du kan se något enkelt samband, t.ex. mellan levande organismer och den icke levande miljön
Du kan se några samband, t.ex. sambandet mellan organismer i en näringsväv
Du kan se flera samband och du förstår hur flera saker händer ihop och är beroende av varandra i naturen
Slutsats
Du ska kunna dra någon egen slutsats, t.ex. Vi behöver ta hand om naturen eftersom vi får mycket viktigt av naturen...
Du ska kunna dra några, relevanta slutsatser inom olika områden
Du ska kunna dra flera, relevanta och utvecklade slutsatser inom flera olika områden.
Resonera
Hur människor är beroende av naturen och hur vi kan påverka naturen
Du kan ge något exempel på varför vi är beroende av naturen och något exempel på hur vi kan påverka naturen (negativt och positivt)
Du kan ge några exempel..
Du kan ge flera exempel inom olika områden och du kan också diskutera dina resonemang med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: