Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, Vasatiden åk 4 - 5

Skapad 2018-12-06 15:54 i Stavby skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 5 Historia
Du kommer att arbeta med Vasatiden. Du kommer att få veta vem Gustav Vasa var och vad han gjorde för Sverige. Du kommer att få veta en del om Vasas fruar, döttrar och söner. Du kommer att få lära dig om händelser och förändringar i samhället. Du kommer att kunna se samband mellan Vikingatid, Medeltid och Vasatid. Du kommer att få veta något om vad som hände ute i Europa under samma tid som Vasatiden var i Sverige. Du kommer att få veta vilka spår vi kan se från Vasatiden i dagens samhälle. Du kommer att få kunskap genom olika källor.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 • Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi 4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi 4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi 4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi 4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi 4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Kunskapskrav

 

Konkretisering av kunskapskraven

Detta ska du kunna berätta om:

Historiska händelser

Historiska personer

Orsaker till händelser och konsekvenser av dessa

Hur olika tidsperioder hänger ihop utifrån frågan "Vem bestämmer?"

 

Detta ska du kunna ge exempel på:

Spår av historien i vår tid

Olika historiska källor

 

Undervisning och bedömning

Du kommer att lyssna när din lärare berättar.

Du kommer att lyssna till och läsa texter i läroboken.

Du kommer att titta på film.

Du kommer att arbeta med arbetsuppgifter till det du läser och hör, både enskilt, i par och i grupp.

.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: