Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hajar

Skapad 2018-12-06 15:57 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola

Innehåll


Planering av undervisning

Hajar

 

1. Målområde

 

 

 

Syfte

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?

 

I början av vattenprojektet frågade vi barnen om vad de ville lära sig om vatten.  Då kom de fram att de ville veta mer om vatten.

 

 

Vad är syftet med aktiviteten?

 

Vi vill ta reda på information om hajar.

 

 

Barnens fråga / hypotes

Varför sjunker hajarna?

Hur långa är dom ?

 

Mål (Lpfö 98, rev 16)

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet?

 

 

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål)

 

·         utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

·         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

·         utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

·         utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

2. Metod/aktivitetsplan

 

 

 

 

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

 

Vi börjar med att kolla på ”Vattenmannen & Speed – Hajar”

Sedan får barnen rita av en haj.

Efter det ska vi göra ”flyta sjunka” experimentet.

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

 

Vi gör det tillsammans på avdelningen.

 

 

Pedagogens förhållningssätt

 

Vi ska vara medforskare

 

 

Val av material

 

Vi kommer att använda oss av projektorn och ur, papper och penna, olika material till flyta-sjunka experimentet.

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

 

Vi kommer sätta upp teckningarna på väggen och dokumentera med fotografier till föräldrarna.

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

 

Vi kommer skriva i veckobrevet vad vi har gjort och dela med oss av fotografier.

 

Hur anpassar jag undervisningen till flerspråkiga barn?

 

Vi kan ta reda på vad haj heter på olika språk.

3. Utvärdering och analys

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

 

 

 

Vi ska fortsätta arbeta med hajar och ta reda på om de vill veta något mer om hajar.

 

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod?

 

Efter filmen pratade många barn om att hajar inte sover för att de måste simma hela tiden för att hålla sig flytande

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål?

 

Vi fortsatte med flyta sjunka experimentet

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

 

Vi kommer ta reda på hur lång en haj är. Vad äter den?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: