Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht18 Åk 6 So: Religion - hinduism och buddhism

Skapad 2018-12-06 16:40 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP framtagen för Järnåkraskolan i Lund. LPP:n är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 6 Religionskunskap
Du ska få lära dig mer om religionerna hinduism och buddhism.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna beskriva och berätta om religionerna hinduism och buddhism så att du visar att du har kunskaper om dem och kan förklara likheter och skillnader mellan religionerna. 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, enskilt arbete, pararbete och gemensamma diskussioner. Vi kommer att utgå från läroboken ”Upptäck religion”. Du kommer få besvara instuderingsfrågor och muntligt diskutera religionernas likheter och olikheter. Vi kommer även se olika utbildningsprogram från UR och använda oss av Studi.se. 

Bedömning

Bedömningen avser dina faktakunskaper om religionerna och din förmåga att se och kunna förklara likheter och skillnader mellan hinduismen och buddhismen.

Du kommer att få redovisa dina kunskaper muntligt i diskussioner, i ditt skriftliga arbete i bl a SO-häftet och vid läxförhör.

Innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

Kursplanemål

  • analysera ... religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världs­religionerna.
goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Jämföra
enkla jämförelser Exempel: 
Du konstaterar likheter och skillnader med ord som ”liknar, ”liknar inte”. Du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om varför det är en likhet eller skillnad. ” Inom hinduismen har man en mängd olika gudar, det har man inte inom buddhismen."
utvecklade jämförelser Exempel: Du ger exempel så att jämförelsen blir tydlig, så att man förstår varför det är en likhet eller skillnad. ” Det finns många likheter mellan hinduism och buddhism bland annat därför att de har samma geografiska ursprung.”

välutvecklade och nyanserade jämförelser Exempel: Du ger mer detaljerade exempel så att jämförelsen blir tydlig, så att man förstår varför det är en likhet eller skillnad. ” Både buddhister och hinduer tror på reinkarnation, återfödelse. Inom hinduismen tror man att själen vandrar vidare till en ny kropp medan buddhister tror... Målet inom båda religionerna är att slippa återfödas, men en skillnad är att inom hinduismen tror man att då....medan man inom buddhismen tror att..."
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: