Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 7 - texttyp instruktion

Skapad 2018-12-06 16:44 i Kärlekens skola Halmstad
Eleven gör en muntlig instruktion av något för henne välbekant område eller en välbekant aktivitet och anpassar instruktionen språk och innehåll till mottagaren.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Alla är bra på något! Vad är du bra på? Du kan till exempel i detalj visa och berätta och detaljerat beskriva skriftligt hur man syr i en knapp, hur man står på händerna eller hur man tecknar manga. I det här arbetsområdet arbetar vi både muntligt och skriftligt med texttypen instruktioner.

Innehåll

Arbetsgång

Vi går igenom texttypen instruktion tillsammans. Ni arbetar sedan individuellt med en egen skriftlig instruktion, om ett ämne ni själva väljer. Ni förbereder och presenterar även en  instruktion muntligt, om samma ämne.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sv  7-9
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
    Sv  7-9
  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
    Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriftlig och muntlig instruktion

E
C
A
Instruktion - skriva
Du skriver olika slags texter (här: instruktion) med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Du skriver olika slags texter (här: instruktion) med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver olika slags texter (här: instruktion) med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Instruktion - tala
Du förbereder och genomför enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du förbereder och genomför utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang,
Du förbereder och genomför välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: