Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och grupper

Skapad 2018-12-06 20:41 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Din familj och alla andra människor runt omkring dig är en del i samhället. Ordet samhälle betyder hålla samman. Varför väljer vi människor att bo tillsammans med andra? Hur gör man i familjen för att allt ska fungera? Varför går alla barn i Sverige i skolan? Vad kan man göra om man inte mår bra? Detta och mycket mer ska vi arbeta med i detta arbetsområde.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få mer kunskap om:

  • Varför vi lever tillsammans?
  • Vad vi måste ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen,skolan och i samhället.
  • Hur familjen, skolan och samhället har förändrats under de senaste 100 åren.
  • Få kunskap om olika begrepp/ord som förknippas i detta arbetsområde.
  • Vilka orsaker kan finnas att barn mår dåligt och vilken hjälp de kan få.
  • Vad är mobbning samt nätmobbning.
 • Hur människor påverkar samhället och hur samhället påverkar oss.

Syfte - varför?

Du ska träna på att:

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • Uttrycka och värdera egna tankar utifrån aktuella samhällsfrågor.
 • Söka information om samhället från olika källor.

Centralt innehåll - vad ska vi lära oss?

 • Få en insikt i hur en familj kan se ut i vår omvärld.
 • Förstå samhällsvetenskapliga begrepp såsom adoption, fosterbarn, mobbning, mänskliga rättigheter osv.
 • Lära sig att motverka förtryck, intolerans och ensamhet.
 • Förstå varför vi går i skolan, hur elever kan påverka i skolan, var alla elever kan vända sig om de får problem i skolan.
 • Kunna jämföra samhället och skolan idag med för 100 år sedan.
 • Få kunskap om vad FN-organisationen arbetar för.
 • Få en inblick i vad Barnkonventionen handlar om.
 • Få kunskap om vad barn i vårt land som far illa kan vända sig till för att få hjälp.

Arbetssätt - hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer lyssna till genomgångar.
 • Vi kommer tillsammans att läsa och bearbeta relevanta texter.
 • Vi ser på film och diskuterar dess innehåll
 • Vi kommer också att ha skriftliga uppgifter, enskilt och i grupp, EPA.

Bedömning - vad kommer bedömas?

 • Din aktivitet på lektionerna - både muntligt och skriftligt.
 • Hur du deltar i diskussioner - om du är aktiv och visar intresse.
 • Hur väl du utför de skriftliga uppgifterna, att du visar vad du kan och gärna utvecklar dina svar.
 • Hur väl du kan visa vad du lärt dig genom ett test, där även egna kommentarer och tankar får utrymme.

 

 

Nivå 1
Kan ibland
Nivå 2
Kan oftast
Nivå 3
Kan alltid
Aspekt 1
Din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen förändras
 
Kan ibland visa att du har de grundläggande kunskaperna om de olika samhällsstrukturerna. Kan ibland föra enkla resonemang om samband mellan olika samhällsstrukturer.
Kan oftast visa att du har de grundläggande kunskaperna om de olika samhällsstrukturerna. Kan oftast föra enkla resonemang om samband mellan olika samhällsstrukturer.
Kan alltid visa att du har de grundläggande kunskaperna om de olika samhällsstrukturerna. Kan alltid föra enkla resonemang om samband mellan olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
Din förmåga att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsmodeller och begrepp.
 
Du kan ibland föra enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka/förändra beslut och hur vi människor ha begränsande möjligheter att påverka vissa beslut i samhället.
Du kan oftast föra enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka/förändra beslut och hur vi människor ha begränsande möjligheter att påverka vissa beslut i samhället.
Du kan alltid föra resonemang om hur individer och grupper kan påverka/förändra beslut och hur vi människor ha begränsande möjligheter att påverka vissa beslut i samhället.
Ny aspekt
Undersöka samhällsfrågor, värdera och uttrycka ståndpunkter.
 
Du kan ibland undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, kan då ibland värdera och uttrycka olika ståndpunkter i enkla samband.
Du kan oftast undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, kan då oftast värdera och uttrycka olika ståndpunkter i enkla samband.
Du kan alltid undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, kan då alltid värdera och uttrycka olika ståndpunkter i enkla samband.
Ny aspekt
Människors och barns rättigheter och skyldigheter.
 
Du kan ibland redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter och ger ibland exempel på vilka rättigheter/skyldigheter bar och människor. Hur dessa fungerar i olika delar av världen.
Du kan oftast redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter och ger ibland exempel på vilka rättigheter/skyldigheter bar och människor. Hur dessa fungerar i olika delar av världen.
Du kan alltid redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter och ger ibland exempel på vilka rättigheter/skyldigheter bar och människor. Hur dessa fungerar i olika delar av världen.
Koppla till tabell

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: