Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Stumfilm"

Skapad 2018-12-06 21:44 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Vi börjar med att tillsammans söka information på nätet för att ta reda på vem Charlie Chaplin var och vad stumfilm är för något. Sedan tittar vi på en stumfilm som heter ”Chaplins pojke”. Vi diskuterar vad den handlar om och reflekterar över innehåll och budskap. Efter detta är du förhoppningsvis redo för att skapa din egen film tillsammans med några klasskamrater.

Innehåll

 

I det här temaarbetet ska du jobba med filmskapande!

 

Du ska få göra en egen stumfilm med hjälp av ipad, i Imovie.

 

På julavslutningsdagen tittar vi på filmerna och fikar  tillsammans!

 

Vi börjar med att tillsammans söka information på nätet för att ta reda på vem Charlie Chaplin var och vad stumfilm är för något. Sedan tittar vi på en stumfilm som heter ”Chaplins pojke”. Vi diskuterar vad den handlar om och reflekterar över innehåll och budskap.

 

Efter detta är du förhoppningsvis redo för att skapa din egen film tillsammans med några klasskamrater.

 

Filmen ska:

 

- ha ett tydligt tema

 

- ha ett tydligt budskap

 

- berätta en historia med tydlig början, handling och slut

 

 

1. Börja med att komma på vilket tema/ämne filmen ska ha. Ställ er frågorna:

- vad ska den handla om?

- vad vill vi berätta?

- vilket budskap vill vi förmedla?

Det kan tex handla om kärlek, fattigdom, ensamhet, glädje, sorg, vänskap, rädsla, ilska, orättvisa…

- Var ska den utspela sig, miljö, tidsålder…

 

 

2. Planera nu er historia med hjälp av en tankekarta.

 

 

3. Skriv historien/ berättelsen tillsammans med början, handling och slut.

 

 

4. Nu ska ni göra om berättelsen till ett filmmanus.

 

Det innebär att du ”skriver” berättelsen i bilder (ungefär som en serietidning) använd mallen ni får av mig.

 

Eftersom ni ska göra en stumfilm behöver ni tänka på att det enda ljud som hörs är musik eller andra ljudeffekter. Ni får använda er av skyltar med text, rekvisita som tex kläder och prylar som passar till storyn.

 

5. Visa din lärare tankekartan, berättelsen och ert filmmanus.

 

Nu är det bara att sätta igång…

 

Bildresultat för göra film                Bildresultat för go for it

 

 

 

Mål, syfte och kunskapskrav: Temaarbete i sv/so

 

Svenska:

Syfte:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter.

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

Kunskapsmål:  

- träna muntlig förmåga

Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. 

- Levandegöra textens budskap genom skrivande och filmskapande.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Samhällskunskap:

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten.

Kunskapsmål:

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

 

Historia:

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Kunskapsmål:

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: