Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2018-12-07 09:04 i Stenbackeskolan Grundskolor
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om svenska fåglar.

Innehåll

Syfte:

Vi kommer att utveckla vår förståelse för biologiska samband i naturen genom att lära oss om fåglar.

Innehåll:

Vi kommer att se på filmer om fåglar, samtala i helklass och smågrupper och utföra uppgifter som t.ex. beskriva fåglars livscykel och beskriva näringskedja. Du kommer att få öva på fågelarter på skolplus och få möjlighet att lyssna på fågelläten. Vi kommer att besöka en fågelmatarplats tillsammans med en pedagod från Bohusläns museum vid tre tillfällen under våren.
Du ska skriva en faktatext om fåglar. Du kommer att få möjlighet att planera, skriva och bearbeta din text. 

Tid:

Vi kommer att jobba med arbetsområdet v. 2-5. Besöken på fågelmatarplatsen kommer att ske vid tre olika tillfällen under vårterminen.

Bedömning:

NO: Du berättar om några sätt fåglar anpassar sig efter årstider, du namnger några fåglar, ritar och beskriver fågelns livscykel samt en näringskedja där fågeln är en av delarna. 

Svenska: Jag kommer att bedöma din faktatext om fåglar med fokus på att söka fakta ur en källa (text eller film) och skriva en text av det samt att använda NO-ord och begrepp i texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: