Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2018-12-07 09:20 i Edsbro förskola Norrtälje
Förskola
Utifrån de yngsta barnens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98).

Innehåll

Nuläge 

I barngruppen kommer det att finnas 17 barn i åldrarna 1-2 år. Barnen visar stor nyfikenhet och ett ständigt utforskande av sång och musik, färg och form. Vi har också märkt att barnen redan är bekanta med Babblar figurerna och att det är ett inspirerande lekmaterial.

 

Mål. 

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vi vill även väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte.

Syftet med Babblarna är att genom leken skapa situationer på ett lustfyllt sätt där vi har som mål att uppnå strävansmål från läroplanen.

Hur? 

Vi följer barnen, utforskar tillsammans med dem och dokumenterar lärandet. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: