Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literary talks: The Romantic and Victorian era

Skapad 2018-12-07 09:44 i S:t Eriks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Literary discussions

Innehåll

The group discussions will take place during week 47 and 48. These presentations will take the form of study circles/literary seminars where groups of 5-6 discuss their respective texts. You will be assigned a group and a time by your teacher. Do not miss the seminar, as there will be no opportunity for a re-test. The seminars will take 30 minutes and you are expected to speak for at least 5 minutes. You are also expected to provide comments, and ask questions, to your other group members. Your task is to analyze an excerpt of Romantic, Gothic or Victorian literature. You can choose to pick one of the examples below or pick another Romantic, Gothic or Victorian text. If you choose to find literature yourself online or at the library, make sure the text is from the correct time period. You also have to get your text approved by your teacher. You are allowed to bring a paper of key words and quotes to the seminar.

 

Questions for your story

1.      How would you briefly summarize the story?

2.      What would you say is Romantic, Gothic or Victorian about the story? (key features, themes) Exemplify using 2-3 quotes from the text.

3.      How is the historical context noticeable in the text? Exemplify using 1-2 quotes from the text.

4.      Can you find any figures of speech or imagery in the text? What function does it serve in the story? Exemplify using 1-2 quotes from the text.

 

Examples of Romantic, Gothic and Victorian literature

1.      The Mysteries of Udolpho – Ann Radcliffe (Echo6, s. 216-218)

2.      Pride and Prejudice – Jane Austen (Echo6, s. 254-264)

3.      The Black Cat – Edgar Allan Poe (https://poestories.com/read/blackcat)

4.      The Tell-Tale Heart – Edgar Allan Poe (https://poestories.com/read/telltaleheart)

5.      Oliver Twist – Charles Dickens (Echo6, s. 98-105)

6.      The Awakening – Kate Chopin

 

Centralt innehåll och kommunikationens innehåll

 

E

C

A

Muntlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella

sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar,

värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

 

Teman, motiv, form och innehåll i skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.

 

Kulturella, historiska,

politiska och sociala förhållanden i  delar av världen där engelska

används.      

 

Eleven visar sin läsförståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och

dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven visar sin läsförståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

Eleven kan uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte,

mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven visar sin läsförståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i

innehållet.

 

 

Eleven kan utrycka sig tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.

Uppgifter

  • Literary talk: Romantic or Victorian.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: