👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

December med fokus på matematik

Skapad 2018-12-07 09:46 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Vi lägger fokus på matematik under våra traditioner i december och lyfter mängd , antal, ordning och talbegrepp.

Innehåll

Varför?

Vårt mål är att ge barnen möjlighet till lärande om talordning, antal ordning och talbegrepp. I dokumentationer har vi sett att många kan räkna till 100 men har svårare att se hur många antalet är i mer fysiska situationer. Barnen är sen tidigare bekanta med veckokalendern, där vi lärt oss att veckan har sju dagar och att det börjar om på dag nr 1 på måndagar. Men att december har 31 dagar var svårare att relatera till så det är här vi lägger fokus nu.

Syfte?

Syftet är att tillsammans genom et praktiskt och konkret sätt öka grundläggande kunskap och förståelse för tid, antal, ordning och talbegrepp. Här har vi valt december som redan har ett stort fokus på dagar och datum i och med adventskalendrar och liknande. 

Hur?

Vi använder oss av en adventskalender för att förtydliga tidsrymd och talordning. Som komplement och för att kunna visa på ett praktiskt sätt lägger vi en kula för varje dag i vår ”kulkalender” där varje månad har olika färg på kulorna, ett rör för varje månad samt rätt antal kulor för vardera månad. 

Barnens får tillsammans göra nedräkning dag för dag genom att markera på en kalender för respektive datum. 

Vi gör också en ”decemberkalender” där barnen får rita 31st former som varje form symboliserar en dag. Då och då tar vi ner kalendrarna från väggen och markerar antalet dagar som gått. 

Den 20e får barnen ta med sina decemberkalendrar hem och fortsätta med de sista 10 dagarna som är kvar i december hemma. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016