👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

människan och världen. Lekar från andra länder

Skapad 2018-12-07 10:19 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Lekar från andra länder. Här får du möjligheten att prova på och fördjupa dig i lekar som barn leker i andra länder. Ni får veta lekens ursprungsland och också möjlighet att jämföra med lekar som ni redan leker. Vad finns det för likheter och olikheter.

Innehåll

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse på fritidshemmet

 

Tema: Människan och världen                     Vecka:45-51

 

Aktivitet:    Jaga drakens svans                      åk: 1

 

Vad ska vi arbeta med: 

Barnen bildar en rad, genom att stå bakom varnadra och hålla händerna på den som står framför.

Den som står först, är drakens huvud. Den som står sist är drakens svans. Huvudet ska jaga svansen.

När draken huvud fångar svansen, så är uppdraget slutfört. Om något barn i ledet. tappar greppet om framförvarande barn.

Så stoppar man och börjar om, alternativt byter så att ett annat barn blir drakens huvud.

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -