Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande!

Skapad 2018-12-07 10:19 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
I vår barngrupp ser vi ett intresse av berättande. Att få berätta sin saga på sitt sätt med olika material.

Innehåll

Vi berättar sagor med olika material och på olika uttryckssätt. Vi sjunger, dramatiserar, ritar, målar och berättar våra sagor.

Syftet är att barnen ska få tillgång till att utmanas i sitt berättande där de får utveckla sitt ordförråd, talspråk, begrepp samt utmanas i sin fantasi.

Målet är att barnen ska få lyssna på olika sagor och testa på att berätta sagor på sitt vis och med olika material.

Vårt bidrag som pedagoger är att väcka nyfikenhet hos barnen genom att vi visar oss engagerade och nyfikenhet på olika sagor och olika sätta att berätta en saga på.  Vi bidrar med material som stimulerar till ett berättande hos barnen. Vi erbjuder sagor genom högläsning, muntligt med eller utan rekvisita. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: