Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Upptäckarna

Skapad 2018-12-07 10:55 i Idrottsförskolan HAIS Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet? 

Utveckla barnens förståelse för matematiska begrepp såsom längre, kortare, stor, liten, dubbelt så långt, lika lång, fler, färre m.m.

Vi kommer att använda oss av uppdragskort när vi är ute i skogen. Uppdragen handlar om att barnen ska leta material i skogen. t.ex. hitta en pinne som är tjock och en som är tunn, en sten som är liten och en som är stor, hitta ett träd som är lika stort i omfånget som snöret etc.

Utveckla förståelse för avstånd som meter,km.

 

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Christel och Eva

Vem ansvarar för dokumentationen?

Christel och Eva

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: