Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Termins planering, Vårterminen 2019 i fysik för klass 5A, 5B och 5C

Skapad 2018-12-07 11:07 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Fysik
Under arbetet med elektricitet kommer vi samtala och lära oss om:  Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.  Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas  Hur elektriska kretsar används i vardagen i t ex ficklampor  Olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön  Energianvändningen i samhället  Äldre tiders naturvetenskap

Innehåll

Under veckorna 2-6 kommer vi att arbeta med kapitlet som handlar om magnetism.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

Ø  Kunna samtala och diskutera om magnetism genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.

Ø  Kunna söka och använda information om magnetism samt använda informationen i diskussioner och i enkla texter

Ø  Kunna genomföra enkla undersökningar,

Ø  Jämföra ditt resultat med andras resultat

Ø  Ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras,

Ø   Skriva och rita om undersökningens resultat.

Ø  Ha grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och beskriva det med hjälp av fysikens begrepp t ex kompass och naturliga magneter

 

 

Under veckorna 7, 8, 10 och 11 kommer vi att arbeta med kapitlet, elektricitet.

OBS! veckan 9 får du ditt sportlov: -))

 

 Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

Ø  Kunna samtala och diskutera om energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.

Ø  Kunna söka och använda information om elektricitet och energi samt använda informationen i diskussioner och i enkla texter

Ø  Kunna genomföra enkla undersökningar,

Ø  Jämföra ditt resultat med andras resultat

Ø  Ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras,

Ø   Skriva och rita om undersökningens resultat.

Ø  Ha grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och beskriva det med hjälp av fysikens begrepp t ex statisk elektricitet och blixtar

 

V.12 kommer eleverna att repetera magnetism och elektricitet inför provet.

OBS! Under Veckan 13, på tisdag den 26:e mars 5A på onsdag den 27:e mars 5B och 5C, ska genomföras ett prov till klass 5A, 5B och 5C på  magnetism och elektricitet.

 

Arbetssätt

·         Läsa/lyssna på  faktatexter/tidningsartiklar

·         Titta på film och gå igenom diskussionsfrågor om filmen

·         Göra undersökningar och experiment

·         Planera egna undersökningar

·         Skriva och rita om undersökningarna

·         Diskutera, analysera och jämföra våra resultat

Underlag för bedömning

 •        Din aktivitet under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och helklass.
 •         Dina laborationsrapporter
 • Resultat på prov som görs under terminen.

     

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: