Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott upptäckarna

Skapad 2018-12-07 11:28 i Idrottsförskolan HAIS Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet? 

Syftet med idrottsaktiviteterna är dels att ge barnen möjlighet att prova på olika idrotter men också utveckla barnens förmåga att samarbeta på olika sätt i idrottsaktiviteterna. Att lära sig olika lekar,utmana sin kropp och att ha roligt tillsammans.

Att kunna vänta på sin tur och att förhålla sig till olika enkla regler inom de olika aktiviteterna.

 

Aktiviteter:

Erbjuda barnen olika idrottsaktiviteter som främjar deras utveckling när det gäller deras förmåga att samarbeta,att lyssna, turtagning och förhålla sig till olika regler.

Exempel på aktiviteter:

 • Fotboll
 • Bandy
 • Friidrott
 • Skridsko
 • Olika lekar 
 • Jogging
 • Tysta promenad
 • yoga
 • Dans
 • Redskap

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: