Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi, dikt och lyrik

Skapad 2018-12-07 11:53 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Visste du att poesi kommer från grekiskan "poiein" och betyder göra, tillverka. Ordet dikt härstammar från tyskans "dicht" som betyder tät eller från latinets "dictare" som betyder diktera. Lyrik kommer från latin och härstammar från intrumentet lyra och kännetecknar musikalitet. Vad är då dikt/lyrik/poesi? En sorts text som är skriven tätt och som har mycket innehåll med relativt få ord och som "låter som musik".

Innehåll

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska tillsammans arbeta med att läsa dikter, skriva dikter och hur vi upplever dikter. 

Hur kan en dikt skrivas? Vilka delar kan en dikt innehålla? Finns det olika sorters dikter? Hur ska en dikt läsas för att innehållet ska komma fram? Hur kan innehållet i en dikt komma fram genom att lägga till bilder, video eller ljud? Spelar det någon roll vilken ordning stroferna (raderna) kommer i en dikt? Vad händer om vi tar bort verben i en dikt och lägger till egna? Vad handlar de flesta redan skrivna dikter om?

Uppgifter

 • Edith Södergran

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: