Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande-språk

Skapad 2018-12-07 13:07 i Vågbro förskola Söderhamn
Förskola
Att kunna kommunicera med varandra är en bra förutsättning för goda relationer. Vi vill att barnen ska få utveckla och få möjligheter att träna talspråk ,skriftspråk , kroppsspråk , hörstyrka ,både enskilt och i grupp!

Innehåll

Nuläge

Barnen delar upp sig i de i olika  rummen för att skapa mer och fler tillfällen till talutrymmen.

Olika samarbetsövningar som skapar utrymme för de olika språksätten.

Vi använder oss av rim,ramsor,sång, dans, drama, böcker och möten, lyssnandelekar,vi skapar vår miljö tillsammans med barnen,reflekterar över verksamheten, barnens åsikter och tankar får utrymme!

Hur vill vi ha vår miljö?

Föra en dialog och resonemang kring det!

Pratar ofta om kompisrelationer. 

Hur är man en bra kompis?

Vi ställer oss frågor som:

"Hur känns det när"?

"Hur ska vi göra"?

"Hur ska vi prata med varandra"?

Att benämna ord i vardagssituationer,vi ger barnen tid att tänka.

Ge de en möjlighet att utrycka sig /sätta ord på tankar och åsikter .

Vi tänker på hur vi ställer frågor ,vi försöker undvika ja och nej! 

Vi tänker på och arbetar med vårt röstläge!

Hur pratar vi med varandra?

Att vi vuxna använder oss av stopphanden mera och att vi lyssnar på ett barn i taget! 

Vi kan se att barnen delar upp sig i rummen utifrån antalet som tavlan visar för skapa bättre arbetsro.

Trots detta så kan vi arbeta mera med att stanna kvar längre i de olika rummen.

Allrahelst före frukost och efter lunchen.

Samarbetsövningarna på våra utflykter har skapat en bra "VI-KÄNSLA"

De flesta barnen vill vara med på övningarna.

Många av barnen behöver träna mera på hur vi använder vårt röstläge-talutrymme-turtagning-hör-styrka.

Vi kan se att barnen behöver träna på olikheter, att acceptera varandra vid våra mötesplatser,vid utflykter.

Vi kan höra att det finns och har ökat starka och fula ord som smittar av sig bland barnen.

Vi har arbetat med detta men behöver jobba mycket mera med gemensamma krafter föräldrar och vi i personalgruppen.

 

 

 

Gör en beskrivning av nuläget.

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Mål

Vart ska vi?

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen skall lära sig?

Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Syfte

Varför vill vi att barnen lära sig och/eller utveckla detta?

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

Genomförande

Hur gör vi?

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vilka barn skall delta?

Tidsplan?

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar?

När?

Hur går vi vidare?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: