Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans Projektbeskrivning 2018-2019

Skapad 2018-12-07 13:17 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Ugglorna räddar världen Datum: ht 18/vt 19 Gruppnamn: Ugglorna

Innehåll

Bakgrund

Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur:

Pedagogerna i Ugglegruppen presenterade olika ämnen/aktiviteter under undersökningsperioden och barnen i Ugglegruppen blev väldigt fängslade av ett program med Barr & Pinne från UR. Barr och Pinne räddar världen. Pedagogerna fråga på en samling om vi läst av barnens intresse och entusiasm rätt, och genom handuppräckning visade barnen att alla som var närvarande (tre frånvarande) ville arbeta vidare på Barr & Pinne som tema.

Barnen är födda 14-15

Vi är tre pedagoger och 18

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Vad I en social kontext har vi i ugglegruppen valt att arbeta med ett projekt (Ugglorna räddar världen)

Genom kommunikation och skapande av olika slag skapar vi ny gemensam och enskild kunskap som tar oss framåt mot våra mål.

Hållbar framtid, att jag och det jag säger tänker och tycker är viktigt då jag har inflytande. (Barns reflekterande)

 

Analog och digital Programering genom spel och lek, kopplat till vardagen och projektet.

Varför?

Syfte med projektet

Komminucation och skapande gör vi så att barnen känner sig lyssnade på och tagna på allvar i sitt reflekterande så att barnen känner att de äger sitt projekt.

 

Genom diskussion och olika medel göra barnen medvetna om hur vi ”räddar världen” och gör hållbara val i vår vardag!

Så att barnen får förståelse och kunskap om hur vi påverkar framtiden och kan göra aktiva val som påverkar.

 

Medvetandegöra barnen om skillnaden på att vara konsument och producent i den digitaliserade vardagen genom att uppleva Programering analogt och digitalt.

 

lpfö 18

” utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. 

Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig ”

 

 

 

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas

 

Genom att återbruka material som blir till nya ting

Sopsortera och skapa förståelse för att det påverkar framtiden.

 

Genom komminucation och skapande gör vi så att barnen känner sig lyssnade på och tagna på allvar i sitt reflekterande så att de känner att barnen äger sitt projekt.

 

Genom barnsreflekterande och demokrati har barnen styrt riktningen på hur och var projektet bär hän, i enighet med rådande läroplan för förskolan. 

 

Att använda oss av den analoga programeringsväggen som vi pedagoger skapat, kopplat till projektet.

Skapande i olika former genom att återbruka material och skapa nytt.

 

Besöka till återvinningsstationen i Veberöd.

Låta barnen uttrycka sig med sina 100 språk och lyssna in dem, låta barnen äga sitt projekt.

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

 

Sätter projektet spår i vardagen, isåfall på vilket sätt?

Ser vi projektion i barnens miljötänk?

 

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: