Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Termins planering, Vårterminen 2019 i MA för Klass 5A och 5B

Skapad 2018-12-07 13:49 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Matematik
Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Vad innebär det att kunna resonera i matematik respektive att kommunicera i matematik? Resonera är att kunna: samtala, argumentera, bevisa vad man vet, utveckla en tankegång, jämföra, se samband, att liksom kunna ”vända ut och in” på problem, använda matematiken i gemensamma resonemang. Kommunicera är att kunna: formulera sina tankar och lösningar, att kunna använda det matematiska språket – att muntligt kunna använda matematikens begrepp och skriftligt kunna använda de symboler, modeller och enheter som har med begreppen att göra. Texten är från artikel "Att resonera och kommunicera matematik" i "Pedagog Gotland".

Innehåll

Under veckorna 2-6 kommer vi att arbeta med tal.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

Ø  veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 · 4

Ø  kunna räkna division med minnessiffror

Ø  förstå vad som menas med negativa tal

Ø  kunna jämföra och stor­leksordna negativa tal och positiva tal

Ø  Kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 – 5 =? + 2

OBS! Under Veckan 6 ska genomföras en diagnos på kapitlet, tal.

Under veckorna 7,8 och 10 kommer vi att arbeta med bråk.

OBS! Veckan 9 har du sportlov .-))

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

Ø  skriva en halv med olika bråk

Ø  jämföra och storleksordna bråk

Ø  räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18

Ø  skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

OBS! Under Veckan 10 ska genomföras en diagnos på kapitlet, tal. Under v.10-11 kommer vi att repetera tal och bråk.Sedan ska på torsdag  den 14:e mars genomföras ett prov på två kapitel,tal och bråk.

Under veckorna 12-14 kommer vi att arbeta med procent.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

Ø  att en hel är 100 %, en halv 50 % och att en fjärdedel är 25 %

Ø  avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är

Ø  dela upp det hela, 100 %, i olika procentsatser

Ø  veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

OBS! Under veckan 14 ska genomföras en diagnos på kapitlet, procent.

Under veckorna 15,17 och 18 kommer vi att arbeta med decimaltal.

OBS! Veckan 16 har du påsklov .-))

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

Ø  avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal

Ø  addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

Ø  avgöra om dina uträkningar är rimliga

Ø  avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

OBS!  Under v.19-20 kommer vi att repetera procent och decimaltal.Sedan ska på tisdag den 14:e maj genomföras ett prov på två kapitel, procent och decimaltal.

Under veckorna 20-23 kommer vi att arbeta med geometri.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

Ø  veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°

Ø  veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är

Ø  kunna mäta och rita vinklar med gradskiva

Ø  kunna räkna med vinkelsumman i en triangel

Ø  kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

OBS! Under veckan 22 ska genomföras en diagnos på kapitlet, geometri.

Veckan 24 har vi avslutning.

Arbetssätt:

 •    Genomgångar, där eleverna arbetar först individuellt, par, grupp och i helklass diskussion.
 •    Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
 •                   Att göra aktiviteter, där eleverna kommunicerar samt resonerar matematik i minigrupp
 •    Arbeta med laborativt material, där eleverna får visualisera  sitt lärande.

Underlag för bedömning

 •         Din aktivitet under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och helklass.
 •          Resultat på diagnoser som görs efter varje kapitel.
 • Resultat på prov som görs under terminen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: