Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen ht18

Skapad 2018-12-07 14:29 i Storkskolan Sjöbo
Industriella revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
I Storbritannien skedde under slutet av 1700-talet en rad viktiga förändringar inom ekonomin. Förändringarna brukar ofta sammanfattas under rubriken ”Den industriella revolutionen”. Människorna själva förstod kanske inte att de var med om en revolution men de märkte att deras liv förändrades. För somliga innebar industrialiseringen en väg till rikedom och berömmelse. För andra innebar den långa arbetsdagar, låga löner och stor risk att allvarligt skadas under arbetet

Innehåll

 

Konkreta mål Industriella revolutionen

kunna förklara bakgrunden till att industrialiseringen startade i Storbritannien.
kunna redogöra för hur människors levnadsvillkor och vardagsliv förändrades genom industrialiseringen.
känna till vad som hände när Sverige industrialiserades.
kunna resonera kring hur levnadsvillkor och vardagsliv förändrades i Sverige på grund av industrialiseringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia matris Industriella revolutionen Storkskolan

Kunskapskrav
Arbetsområdet innehåller:
Nivå 0
Ännu inte nått målen för arbetsområdet
Nivå 1
Godtagbar förmåga
Nivå 2
God förmåga
Nivå 3
Utvecklad förmåga
Aspekt 1
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Ny aspekt
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Eleven visar ännu inte detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Ny aspekt
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
Eleven förklarar ännu inte hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Ny aspekt
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan ännu inte undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och då beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ny aspekt
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisningar till det förflutna och nuet
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger ännu inte någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar då ännu inte sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Ny aspekt
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
Eleven kan ännu inte använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och då föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven ännu inte använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: