Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Mekanik

Skapad 2018-12-07 16:59 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 - Genomföra systematiska undersökningar i fysik - Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om: 

Beskriva och förklara massavolymdensitet med hjälp av partikelmodellHur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen 

- Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryckvolym och massa 

- Krafterrörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas 

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

- Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor. 

Matriser

Fy
Arbetsområde "Mekanik"

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Använda utrustning
Undersökning Densitet Undersökning Lyftkraft
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Lektionstid+Prov
Eleven har grundläggande kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Lektionstid+Prov
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa 
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: