Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta kap 1,2 och 3

Skapad 2018-12-08 07:53 i Kristinedalskolan Stenungsund
Här ska algoritmer i de fyra räknesätten befästas. Vi ska repetera och färdighetsträna. Även nya områden inom bråk och tal i decimalform ska du få möta. Hösten kommer avslutas med tid, tabeller och diagram.
Grundskola 5 Matematik
Nu kommer du få lära dig och repetera massor om de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Det kommer bli allt från att repetera grunderna som själva multiplikationstabellerna och att göra uppställningar och räkna kort division.

Du kommer också få möta helt nya områden som decimaltal samt att göra beräkningar med dessa. Sist men inte minst kommer vi arbeta med tid, tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte

 

 

Konkretisering av mål

Detta arbetsområde som är indelat i tre kapitel ska då få träna på följande mål:

Kap1

 • Metoder för att räkna algoritmer i de fyra räknesätten.
 • Välja lämpligt räknesätt.
 • Samband mellan bråkform och decimalform.
 • Tolka tallinjer med tal i decimalform
 • Läsa och uttrycka tal i decimalform
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Kap2

 • Samband mellan tal i bråkform och decimalform.
 • Siffrornas platsvärde
 • Huvudräkning i alla räknesätten
 • Jämföra tal i decimalformFörklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Kap3

 • Läsa av och ange tid
 • Samband mellan olika enheter för tid.
 • Utföra beräkningar med tid.
 • Avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • Hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar.
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och genomgångar där du introduceras och får träna på de olika momenten. 
 • Du kommer att arbeta enskilt med din planering med uppgifter på olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp och lösa uppgifter som kräver kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt för att synliggöra och förstärka de matematiska områdena.

 

Bedömning

Du kommer redovisa dina kunskaper på lektioner, vid genomgångar, enskilt arbete samt grupparbeten. Vi kommer även ha diagnoser och skriftliga test. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: