Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och atomer

Skapad 2018-12-08 11:09 i Harbo skola F-6 Heby
Grundskola 4 Kemi Fysik
Vad består vatten av? Vad är en molekyl och vad är en atom? Vad är det som händer när vatten kokar i en kastrull? Hur mycket vatten använder du varje dag? Använder människor i andra länder lika mycket vatten som oss? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i kemi.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • rita och förklara hur en vattenmolekyl ser ut
 • enklare förklaring av en atom och en molekyl
 • skriva och förklara hur vatten skrivs med kemiska tecken 
 • visa, förklara eller rita begreppen fast form, flytande form och gasform
 • visa, förklara eller rita begreppen kokning, avdunstning, kondensering och stelning
 • rita och förklara vattnets kretslopp i naturen
 • förklara och reflektera över hur vattentillgången påverkar människor i olika delar av välrden
 • reflektera över hur vi kan göra för att spara vatten i vårt dagliga liv


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Läsning och instuderingsfrågor samt användande av stödord och tankekartor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Praktiska övningar i grupp samt helklass
 • Filmer om vatten
 • Muntligt prov 

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under diskussioner i grupp och helklass samt vid praktiska övningar. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under läsning och svarande av instuderingsfrågor, laborationsrapporter och en avslutande muntligt prov.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. Arbetsområdet avslutas även med en skriftlig diagnos.

 

Ord och begrepp:

atom, atomkärna, proton, neutron, elektron, grundämne, molekyl, kemisk förening, vattenmolekyl, syre, väte, , fast form, flytande form, gasform, kokning, avdunstning, kondensering, stelning, ytspänning, vattnets kretslopp, vattnets kretslopp, nederbörd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: