👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2018-12-08 12:15 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med begreppen redskap och verktyg, enkla maskiner, hävstång, hjulet, och fasta konstruktioner.
Grundsärskola 2 Teknik Teknik
Vi kommer att arbeta med begreppen redskap och verktyg, enkla maskiner, hävstång, hjulet, och fasta konstruktioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

- Kunna förstå vad teknik är och diskutera olika tekniska lösningar med klassen.

- Förstå vad ett verktyg är och varför vi har olika verktyg.

- Kunna se och förstå hur man skapat tekniska lösningar för ett visst behov.

- Kunna samtala om  nya ord och begrepp inom teknikområdet.

- Förstå och kunna diskutera vad som gjort att teknikutvecklingen gått framåt, och hur tekniken förändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

 

Jag gör bedömningar under och efter arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter, samt utifrån din förmåga visa att du:

-aktivt deltar då vi tillverkar olika konstruktioner.

-dokumenterar det vi gör.

-aktivt deltar i diskussioner

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:

-Träna samarbete genom att eleverna får lösa olika praktiska problem i grupper.

-Tillverka olika konstruktioner

-Diskutera

- Se på film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  4-6
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3