Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 Läsa

Skapad 2018-12-08 13:15 i Figeholmskolan Oskarshamn
Vi arbetar med bokstavskännedom och att kunna föra samman enskilda bokstäver till ord och meningar i både tal och skrift samt att öka hör/läsförståelse för det lästa i en text. Alla ska känna att de har flyt i sin läsning efter individuellt anpassade texter så att alla elever kan "känna sig som en goda läsare"
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr11).

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts."

Arbetssätt och undervisning

 

Arbetets inriktning:

Vi tränar på...

 • ... bokstäverna och deras ljud
 • ... att ljuda ihop bokstäver till ord
 • ...att läsa enkla ljudenliga ord och meningar med flyt
 • ... att känna igen några vanligt förekommande småord som "ordbilder" t ex en,       ett, och, jag, du, kan...
 • ...att läsa med flyt genom en individuell läsläxa varje vecka
 • ...på läsförståelse genom att regelbundet diskutera det vi läser om 
 • ...att läsa och skriva i våra läsförståelseböcker som t.ex Uggleboken
 • Eleven läser texter som är anpassade efter dess förmåga och tränar på att återberätta bokens innehåll för att visa sin förståelse.
 • Vi har en egen bänkbok vi läser i.
 • Vi går till regelbundet till biblioteket och lånar egna böcker för att stimulera läsintresset
 • Vi läser dagligen tillsammans i vår högläsningsbok

Visa vad du lärt dig

Under arbetet kommer jag att bedöma:
Elevens förmåga att att se sambandet mellan ljud och bokstav.
Elevens förmåga att läsa med flyt.
Elevens förmåga att förstå  och kunna återberätta egna lästa  texter.

Tidsram:

Arbetet med att utveckla läsinlärningen pågår under hela årskurs 1.

Bedömning

Bedömning görs enligt Skolverkets bedömningstöd för åk 1 två gånger under läsåret.

Jag kommer även att bedöma din förmåga att läsa kontinuerligt under läsåret då du läser din läsläxa för mig.

Heja matrisen för matematik används för att visa dina förmågor i ämnet för årskursen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: