Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse 6C

Skapad 2018-12-08 13:22 i Djupedalskolan Härryda
Läsförståelse: repetition av lässtrategier, läsning på raderna / mellan raderna / bortom raderna.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Att förstå innehållet i en läst text är grundläggande för att du ska uppnå målen i ämnet svenska. Du kommer under detta arbetsområde: -utveckla din läsförståelse -utveckla din förmåga att läsa mellan raderna. -utveckla din förmåga att dra slutsatser -analysera och diskutera innehållet i en text.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- utveckla din läsförståelse

- utveckla din förmåga att läsa mellan raderna.

-utveckla din förmåga att dra slutsatser

- träna dig på att analysera och diskutera innehållet i en text. 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas i enlighet med bedömningsmatrisen. Du får också ett "prognosbetyg" på det nationella provet.

Undervisning och arbetsformer

Du tränar på din läsning genom att reflektera i din läslogg till Glasbarnen. Därefter gör vi andra delen av ett gammalt nationellt läsförståelseprov.

Tidigare har vi:

- Läst faktatexter och arbetat med deras struktur och uppbyggnad

- Högläst och samtalat kring innehållet i boken "Pax - Nidstången" .

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsförståelse

Ej tillräckliga kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Hitta information (Läsa på raderna )
Hitta svar / information som står tydligt i texten.
Dra enkla slutsatser (Läsa mellan raderna)
Hitta /lista ut svar med hjälp av ledtrådar i texten. Dra enkla slutsatser.
Sammanföra och tolka (Läsa bortom raderna)
Dra slutsatser och tolka/värdera information.
Granska och värdera
Att kunna svara på frågor om texttyp, stilnivå och bildspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: