Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Kapitel 3 Geometri

Skapad 2018-12-08 13:33 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Vi jobbar med omkrets och area för några geometriska figurer.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:
När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna:
- använda de vanligaste enheterna för area
- förstå och använda begreppen bas och höjd
- räkna ut arean av: rektanglar, kvadrater, trianglar
- räkna ut arean för sammansatta figurer
- namnge olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
- förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt (cirklar)

Bedömningsuppgifter:
Läxor
Lektionsarbete
Skriftligt prov

Sidor i boken: Kapitel 3 s. 68-97

Matriser

Ma
Åk 6 Sammanfattande matris för Kapitel 3

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycks- former med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Åk 6 Bedömning av prov Kapitel 3 Geometri - Blått

E-Nivå
C-Nivå
Problemlösning
Uppgift 8 Omkrets och diagonal
Uppgift 9 Triangelns area
Uppgift 10 Area av sammansatt figur
Begrepp
Uppgift 1 Geometriska figurer
Uppgift 5 Triangelns area
Uppgift 3 Areaenheter
Uppgift 8 Omkrets och diagonal
Uppgift 7 Cirkelns diameter och radie
Uppgift 9 Triangelns area
Uppgift 11 Geometriska begrepp
Uppgift 11 Geometriska begrepp
Metod
Uppgift 2 Omkrets
Uppgift 4 Omkrets
Uppgift 5 Triangelns area
Uppgift 6 Omkrets och area
Uppgift 10 Area av sammansatt figur
Kommunikation
Uppgift 9 Triangelns area
Uppgift 10 Area av sammansatt figur
Uppgift 11 Geometriska begrepp

Ma
Åk 6 Bedömning av prov Kapitel 3 Geometri - Rött

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 1 Triangelns area
Uppgift 2 Area av sammansatt figur
Uppgift 3 Area
Uppgift 4 Parallellogram
Uppgift 7 Area
Uppgift 5 Omkrets och area
Uppgift 5 Omkrets och area
Begrepp
Uppgift 1 Triangelns area
Metod
Uppgift 2 Area av sammansatt figur
Uppgift 3 Area
Uppgift 4 Parallellogram
Uppgift 5 Omkrets och area
Uppgift 7 Area
Resonemang
Uppgift 6 Triangelns omkrets
Uppgift 6 Triangelns omkrets
Uppgift 8 Area av rektangel
Uppgift 8 Area av rektangel
Kommunikation
Uppgift 1 Triangelns area
Uppgift 4 Parallellogram
Uppgift 2 Area av sammansatt figur
Uppgift 5 Omkrets och area
Uppgift 3 Area
Uppgift 6 Triangelns omkrets
Uppgift 7 Area
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: