👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern

Skapad 2018-12-08 18:25 i Backluraskolan Stockholm Grundskolor
En planering för arbetsområdet vintern.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Nu ska du få lära dig mer om en av våra fyra årstider, nämligen vintern. Hur ser man att det är vinter? Vad händer med växter och djur? Hur ska man bete sig ute i naturen?

Tillsammans tar vi reda på vad du vill och behöver lära dig.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

veta vilka månader som hör till vinter

veta vilket spår som hör till vilket djur

känna igen räv, hare, älg, råddjur och björn.

Känna igen blåmes, talgoxe och domherre.

veta vad vintern betyder för människor och djur.

känna till traditioner och högtider som vi firar under dessa månader.

Kunna göra undersökningar och dra slutsatser.

känna till några nya begrepp, som t.ex. årstid, månad, vinter, undersökning och slutsats...

 

Hur ska vi lära oss detta?

Utforska naturen vid skolskogen och dokumentera det vi hittar.

Undersöka fågelarter och djurarter.

Föra statistik över väder och utetemperatur under en vintervecka.

Diskutera i klassrummet.

Titta på film.

Göra bilduppgifter som anknyter till vinter.

 

Vad som kommer att bedömas:

Se matris!

Hur du får visa vad du kan:

Gemensamma samtal och diskussioner

Vid olika tidpunkter under arbetsområdet får du berätta för pedagogen vad du har lärt dig om vintern.

Genom att skriftligen para ihop olika begrepp med rätt betydelse.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Vintern

Vinter

BRA
VÄLDIGT BRA
SUPERBRA
Årstider och månader
Du kan våra fyra årstider.
Du kan våra fyra årstider och vet vilka månader som hör till vintern.
Du kan våra fyra årstider och vet vilka månader som hör till vintern och några fler.
Naturens förändringar
Du vet vilka förändringar som sker i naturen när det blir vinter.
Du vet vilka förändringar som sker i naturen när det blir vinter. Du vet vad som händer med vissa djur.
Du vet vilka förändringar som sker i naturen när det blir vinter. Du vet vad som händer med vissa djur. Du kan nämna något om vad människor gör på vintern.
Djur
Du känner igen räv, hare, älg, rådjur och björn.
Du känner igen räv, hare, älg, rådjur och björn. Du känner till deras spår i snön.
Du känner igen räv, hare, älg, rådjur och björn. Du känner till deras spår i snön. Du kan säga något om hur de lever på vintern.
Fåglar
Du känner till att några fåglar flyttar på vinter och att några stannar kvar.
Du känner till att några fåglar flyttar på vinter och att några stannar kvar.Du känner igen talgoxe, blåmes och domherre.
Du känner till att några fåglar flyttar på vinter och att några stannar kvar.Du känner igen talgoxe, blåmes och domherre och några fler.