Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 3

Skapad 2018-12-09 11:28 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 3 Teknik
Varje dag använder vi olika tekniska uppfinningar och elektricitet utan att vi direkt reflektera över det. Men hur fungerar allt egentligen? En del av det ska vi försöka ta reda på under tekniklektionerna.

Innehåll

Genomförande:

 • Olika tekniska experiment
 • Begreppsarbete (texter, film, samtal)
 • Dokumentera undersökningar
 • Elektricitet- olika experiment med utgångspunkt från KomTeks tekniklådor
 • Egna, enkla tekniska konstruktioner

 

Förmågor som tränas

Begreppsförmåga

Analysförmåga

Kommunikationsförmåga

Resonemangsförmågaö

 

 

Bedömning

Så här ska du visa att du når målen:

 • Du beskriver en teknisk uppfinning muntligt.
 • Du genomför tekniska undersökningar.
 • Du dokumenterar dina undersökningar skriftligt och berättar om dem muntligt.
 • Du följer de säkerhetsföreskrifter som finns vid arbete med elektricitet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: