Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion NTA

Skapad 2018-12-09 11:59 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Planering till NTA tema Rörelse och konstruktion
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Har du funderat hur ett fordon kan konstrueras? Hur det är att arbeta utifrån en ritning, hur last påverkar farten eller kan man använda en propeller på en bil? Funkar det? Detta och mycket mer kommer du att få arbeta med i temat Rörelse och konstruktion. Du kommer att få bygga, konstruera, följa ritningar och klura på förbättringar. Du lär dig om rörelse, konstruktion, kraft och energi.

Innehåll

Innehåll

Vi ska lära oss:

 

- systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

- beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi,    acceleration

- resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling

- berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter

- beskriva hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och resonera om fördelar och nackdelar med detta

- göra en skiss till ett modellfordon utifrån vissa kriterier, och utforma ett modellfordon som visar hur dessa kriterier uppfyllts

- beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt

- dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

- bygga fordon utifrån egna idéer.

- läsa,tolka och följa andras ritningar.

- ge förslag hur en konstruktion kan förbättras.

- dokumentera dina undersökningar i ord och bild.

-träna begrepp och förklaringsmodeller

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- bygga ett fordon utifrån egna idéer.

- läsa, tolka och bygga efter egna och andras ritningar.

- ge förslag på hur en konstruktion kan förbättras.

- dokumentera  undersökningar med text och bild.

- använda dig av och förklara begrepp som används i teknik och fysik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: