Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2018-12-09 14:09 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Här är mål, undervisning och bedömning för Matteborgen 4B.
Grundskola 4 Matematik

Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. I vår nya bok kommer vi att att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax i Matteborgen.

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

Kapitel 6 Tid:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna enheterna är, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund,

- läsa och skriva datum,

- avläsa klockan och skriva klockslag med siffror,

- räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag,

- läsa en tidtabell.

Kapitel 7 Addition och subtraktion:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000, 

- räkna med ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt,

- tecknet för "ungefär lika med,"

- använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

Kapitel 8 Geometri:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig,

- kunna namnen på olika månghörningar,

- förstå vad som menas med förstorning och förminskning,

- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

- förstå och använda skala.

Kapitel 9 Bråk:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna läsa 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8,

- kunna avläsa bilder av bråk,

- veta hur många delar det går på en hel,

- kunna storleksorda bråk.

Kapitel 10 Multiplikation och division:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174,

- räkna med division, metod liggande stolen. (Metod hämtas ur annat material.)

- använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning.

Bedömning

 Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Eleverna gör självbedömningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris till Matteborgen 4B

Nivå 1
Nivå 2
6:1 Kapitel 6 Tid
Du ska kunna räkna enkla problem som har med enheterna år, månad, vecka, dygn timme, minut och sekund att göra.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska räkna ut enkla problem som har med enheterna år, månad, vecka, dygn timme, minut och sekund att göra.
Du kan räkna ut enkla problem som har med enheterna år, månad, vecka, dygn timme, minut och sekund att göra.
6:2
Du ska kunna avläsa och skriva datum.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska avläsa och skriva datum.
Du kan avläsa och skriva datum.
6:3
Du ska kunna avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
6:4
Du ska kunna räkna tidskillnader mellan olika klockslag.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska räkna tidskillnader mellan olika klockslag.
Du kan räkna tidskillnader mellan olika klockslag.
7:1 Kapitel 7 Addition och subtraktion
Du ska kunna avrunda till närmsta tusental och hundratal, och använd tecknet för, ungefär är lika med.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du avrunda till närmsta tusental och hundratal, och använd tecknet för, ungefär är lika med.
Du kan avrunda till närmsta tusental och hundratal, och använd tecknet för, ungefär är lika med.
7:2
Du ska kunna skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion och addition.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du räknar skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion och addition.
Du kan räkna skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion och addition.
7:3
Du ska kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
8:1 Kapitel 8 Geometri
Du ska kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
8:2
Du ska kunna namnen på olika månghörningar.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du namnger olika månghörningar.
Du kan namnen på olika månghörningar.
8:3
Du visar grundläggande kunskaper i begreppet skala.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du visar grundläggande kunskaper i begreppet skala.
Du visar grundläggande kunskaper i begreppet skala.
9:1 Kapitel 9 Bråk
Du ska kunna läsa olika bråk t.ex. 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du läser olika bråk som t.ex. 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
Du kan läsa olika bråk som t.ex. 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
9:2
Du ska kunna avläsa bilder av bråk och skriva bråket.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska avläser bilder av bråk och skriver bråket.
Du kan avläsa bilder av bråk och skriva bråket.
9:3
Du ska veta hur många delar det går på en hel.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska skriva hur många delar det går på en hel.
Du kan skriva hur många delar det går på en hel.
9:4
Du ska kunna storleksordna bråk.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska storleksordna bråk.
Du kan storleksordna bråk.
10:1 Kapitel 10 Multiplikation och division
Du ska kunna räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174.
Du kan räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174.
10:2
Du ska kunna räkna division med större tal t.ex. 1248/4.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna division med större tal t.ex. 1248/4.
Du kan räkna division med räkna division med större tal t.ex. 1248/4.
10:3
Du ska kunna använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning.
Du kan använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: