Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim kapitel 3: Bästa vän eller bara kompis

Skapad 2018-12-09 14:56 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Kapitel 3 i "Simsalabim", där vi jobbar bland annat jobbar med texter om vänskap.
Grundskola 4 Svenska
Vi arbetar under ungefär fem veckor med kapitlet Bästa vänner eller vara kompisar. Du kommer att få lyssna på och skriva berättelser. Vi kommer att ha genomgång om hur du kan variera dina meningar i texter för att hjälpa dig att ytterligare utveckla ditt skrivande. Du kommer att få skriva och läsa upp dikter och lära dig mer om ordklassen adjektiv. Dessutom kommer du att få framföra ett tal där du ska få berätta om en person som betyder mycket för dig. Vi kommer att högläsa "Kompisboken" som är skriven av Lin Hallberg.

Innehåll

Kunskapskrav

Muntligt berättande
-Kunna samtala om sådant du känner till genom att framföra egna åsikter.

Lyssna
-Kunna förstå texters budskap.

Skriva
-Kunna använda regler för språkriktighet: Adjektiv.
-Kunna skriva texter med språklig variation: Inleda meningar.
-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: Dikt.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bästa vänner eller bara kompisar

Ej grundläggande kunskaper.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Tala
Du behöver träna mer.
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig framställning med en huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig framställning med en relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig framställning med en väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med god anpassning till syfte och mottagare.
Skriva
Dikt
Du behöver träna mer.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt.
Skriva
Berättelse
Du behöver träna mer.
Du kan skriva texter med viss språklig variation bland annat genom att inleda meningar på olika sätt.
Du kan skriva texter med förhållandevis god språklig variation genom att bland annat inleda meningar på olika sätt.
Du kan skriva texter med god språklig variation genom att bland annat inleda meningar på olika sätt.
Stavning och skiljetecken
Du behöver träna mer.
Du använder dig av skiljetecken och kan stava med viss säkerhet.
Du använder dig av skiljetecken och kan stava med relativt god säkerhet.
Du använder dig av skiljetecken och kan stava med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: