Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2018-12-09 15:10 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En pedagogisk planering för NTA temat om Kretsar kring el
Grundskola 4 Teknik Fysik Kemi
Detta är ett tema som handlar om elektricitet. Både hur den framställs och kommer till oss via två hål i väggen.Vi kommer att arbeta med hur ett batteri och glödlampa fungerar, olika ljuskällor och energikällor.

Innehåll

Syfte

Du får möjlighet att utveckla kunskaper för teknik och förmåga att ta dig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Du ska få möjlighet att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön

Centralt innehåll

Arbetssätt

I temat arbetar eleverna med de första grunderna i elläran. De undersöker den slutna kretsen, ledare och isolatorer, olika slags kopplingar och hur man avbildar elektriska kretsar i ett kopplingsschema

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk Ke
Bedömningsmatris i NTA: Kretsar kring el

Ej godkänd nivå
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Teknikens utveckling
Du deltar ännu inte i diskussioner och samtal. Du kan med stöd beskriva vad tekniken har för betydelse för människan, samhället och miljön.
Du deltar i diskussioner och har enkla synpunkter som till viss del för samtalet framåt när du framför och bemöter frågor om hur tekniken har utvecklats.
Du deltar i diskussioner och har utvecklade synpunkter som för samtalet framåt när du framför och bemöter frågor om hur tekniken har utvecklats.
Du deltar i diskussioner och har välutvecklade synpunkter som för samtalet framåt och fördjupar eller breddar dem när du framför och bemöter frågor om hur tekniken har utvecklats.
Teknikens påverkan
Du deltar inte i diskussioner och samtal. Du kan med stöd ge exempel på för- och nackdelar av olika tekniska lösningar.
Du deltar med enkla synpunkter när du framför och bemöter frågor om hur olika tekniska projekt påverkar människan, samhället och miljön. Du kan ge exempel på för-och nackdelar av olika tekniska lösningar.
Du deltar med utvecklade synpunkter när du framför och bemöter frågor om hur olika tekniska projekt påverkar människan, samhället och miljön. Du kan ge exempel på för-och nackdelar av olika tekniska lösningar på ett relativt utvecklat sätt.
Du deltar med välutvecklade synpunkter när du framför och bemöter frågor om hur olika tekniska projekt påverkar människan, samhället och miljön. Du kan ge exempel på för-och nackdelar av olika tekniska lösningar på ett välutvecklat sätt.
Tekniska arbetet
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och mpröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och omopröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Begrepp
Du kan med stöd benämna och samtala om tekniska lösningar och fusikaliska begrepp.
Du kan använda ord och begrepp på ett enkelt sätt för att benämna och samtala om tekniska lösningar och om några fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
Du kan använda ord och begrepp på ett utvecklat sätt för att benämna och samtala om tekniska lösningar och om några fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
Du kan använda ord och begrepp på ett välutvecklat sätt för att benämna och samtala om tekniska lösningar och om några fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
El
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, ljud och ljus kan du med stöd relatera till några fysikaliska samband.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, ljud och ljus kan du relater till några fysikaliska samband.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa. utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och isar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något geensamt drag. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
Teknik och världsbild
Du kan med stöd ge exempel på en historisk och nutida upptäckt inom fysikområdet.
Du kan ge exempel på några historiska och nutida upptäckter inom teknikområdet och på ett enkelt sätt berätta om deras betydelse för människan levnadsvillkor och syn på världen.
Du kan ge exempel på några historiska och nutida upptäckter inom teknikområdet och på ett utvecklat sätt berätta om deras betydelse för människan levnadsvillkor och syn på världen
Du kan ge exempel på några historiska och nutida upptäckter inom teknikområdet och på ett välutvecklat sätt berätta om deras betydelse för människan levnadsvillkor och syn på världen
Olika kulturer
Du kan med stöd ge exempel på någon kulturs beskrivning och förklaring av naturen i skönlitteratur, myt och konst.
Du kan på ett enkelt sätt ge exempel på några kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
Du kan på ett utvecklat sätt ge exempel på några kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
Du kan på ett välutvecklat sätt ge exempel på några kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
Granskning av information
Du kan med stöd söka naturvetenskalpig information och med stöd använda olika källor. Du kan med stöd skapa enkla naturvetenskapliga texter.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra enkla resonemang om deras användbarhet. Du kan använda informationen för att skapa enkla texter med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra utvecklade resonemang om deras användbarhet. Du kan använda informationen för att skapa texter med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra välutvecklade resonemang om deras användbarhet. Du kan använda informationen för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: