Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 6- Ht 18

Skapad 2018-12-09 15:21 i Ugglums skola Partille
Den här mallen använder vi för pedagogiska planeringar.
Grundskola 6 Svenska
Svenska är ett språk som kan vara klurigt. Ord kan betyda olika saker, de kan låta likadant men stavas på olika sätt. Språk är spännande och ett sätt att kommunicera - via skrift och tal. Vi arbetar med att utveckla de olika förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du arbetar med att utveckla förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna.   

Ur läroplanen:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • söka information från olika källor och värdera dessa

Hur arbetar vi?

Vi arbetar enskilt och i grupp. 
Vi diskuterar i grupp och i helklass.

Vi övar på att söka och jämföra information ur böcker och på internet.
Vi arbetar med text, bild och ljud.

Tala

Vi samtalar, diskuterar och tolkar olika texter.

Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter.

Vi arbetar med muntliga redovisningar av olika slag. 

Läsa

Vi läser skönlitteratur och faktatexter tillsammans.

Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter.

Skriva

Vi övar på att skriva texter i olika genrer.
Vi arbetar med språkets struktur, t.ex. meningsbyggnad, ordklasser och satsdelar.

Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter. 

Lyssna

Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter. 

Vi arbetar med muntliga redovisningar av olika slag.

 

Så bedömer jag era kunskaper:

Att du i din skrivprocess klarar av att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Att du kan skriva texter med ett begripligt innehåll och en fungerande struktur.

Att du kan skriva texter med viss språklig variation.

Att du kan läsa med flyt.

Att du har viss kunskap om de ordklasser och satsdelar vi arbetar med.

Att du kan förstå och tolka texters innehåll och budskap.

Att du kan söka, välja ut och sammanställa information från minst två olika källor samt att du kan reflektera över den information du hittar.

Att du kan ge en kamrat respons om en texts innehåll.

Att du efter kamratrespons kan reflektera över din egen texts innehåll samt bearbeta din text utifrån den respons du fått.Att du deltar aktivt i diskussioner och kan föra fram dina åsikter samt motivera dem. Både muntligt och skriftligt.

Matriser

Sv
Matris i svenska år 6

Läsa
Du tar oftast ansvar för din läsutveckling, genom att ha aktuell bok i skolan samt regelbundet läsa i skolan och hemma. Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Du klarar oftast av att ta ut det viktigaste i textinnehåll och redogöra för detta på ett tydligt sätt.
Du tar ansvar för din läsutveckling, genom att ha aktuell bok i skolan samt regelbundet läsa i skolan och hemma. Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Du klarar av att ta ut det viktigaste i textinnehåll och redogöra för detta på ett tydligt sätt.
Du tar bra ansvar för din läsutveckling, genom att ha aktuell bok i skolan samt regelbundet läsa i skolan och hemma. Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Du klarar av att på ett bra sätt ta ut det viktigaste i textinnehåll och redogöra för detta på ett tydligt sätt.
Skriva
Du kan skriva olika texter med ett begripligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur samt viss språkriktighet.
Du kan skriva olika texter med ett relativt tydligt innehåll och med relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språkriktighet.
Du kan skriva olika texter med ett tydligt innehåll och med väl fungerande struktur samt god språkriktighet.
Tala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser.
Lyssna
Du klarar oftast av att lyssna och tar till dig information och kan sedan oftast komma igång med ditt arbete.
Du klarar av att lyssna och tar till dig information på ett bra sätt och kan sedan komma igång med ditt arbete.
Du klarar på ett bra sätt av att lyssna och tar till dig information på ett mycket bra sätt och kan sedan snabbt komma igång med ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: