Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT18-VT19 Åk 6 Sagor

Skapad 2018-12-09 19:39 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Engelska Svenska som andraspråk Svenska
Sago-berättelser har berättats från mun till mun under lång tid. Olika sagor har inspirerat oss till att skapa egna karaktärer på ett kreativt vis i en speciellt sago-stil.

Innehåll

Fokusområden och undersökningsfrågor

Globalt fokus: Personligt och kulturellt uttryckssätt

Huvudfokus: Kreativitet

Relaterade områden: Karaktär och stil

 

Undersökningsfrågor

 • Vad är en fabel, folksaga och konstsaga?
 • Hur ser strukturen ut för en folksaga?
 • Vilka skillnader finns det mellan boken och filmen, när det gäller Narnia?
 • Hur kan jag göra om min saga till ett spel?

 

 Upplägg

 

Ni kommer att få se en Powerpoint som beskriver olika typer av berättande text. Vi kommer att läsa exempeltexter som visar hur en fabel, folksaga och konstsaga ser ut. Vi kommer att läsa texter tillsammans för att öva på läsförståelse i grupp, men även enskilt. Därefter kommer vi att skriva en folksaga. Vi kommer att skriva sagan under flera lektioner och arbeta med feedback för att förbättra den under skrivprocessen.

 

En dag i veckan läser vi och den boken vi kommer att läsa nu är Narnia – Häxan och lejonet. Vi diskuterar vad vi har läst varje vecka. På förra boken gjorde vi en bokanalys, men med den här boken kommer vi att se filmen i slutet av terminen och jämföra boken med filmen.

 

Vi kommer samtidigt att arbeta med sagor i engelskan. Vi kommer att läsa några kända sagor på engelska, samt göra övningsuppgifter som rör sagor. Området avslutas med en skrivuppgift, där ni på engelska berättar om en saga ni tycker mycket om.

 

Slutligen kommer ni att arbeta två och två, där ni läser varandras sagor som ni har skrivit. Ni kommer att enas om vilken av dem som ni vill arbeta vidare med. Därefter kommer ni att göra om er saga till ett spel, där ni programmerar den i Scratch. Likt sagan kommer ni att fokusera på det goda, det onda, hinder på vägen samt eventuellt någon hjälpare.

 

Varje vecka har vi en läsläxa att läsa minst 40 sidor/per vecka. Ni skriver en kort reflektion kring vad som har hänt, på ca fyra rader som ni lämnar in varje onsdag och får åter varje fredag.

 

 

Länken till den detaljerade planeringen i engelska för hösten 2018 finns här

https://docs.google.com/document/d/1TzAfCRIief4kZ6RWGiP672B-U3OcqmMR2dvgpWA_YB8/edit?pli=1

 

Engelska våren 2019

https://docs.google.com/document/d/1y72ap6z5Rnkp3BfvleaAoUet8YAcEE-Lp3Zx16qhWok/edit

 

Länken till den detaljerade planeringen i svenska hösten 2018 finns här

https://docs.google.com/document/d/1QBcsEeyJHItZ0_6Y0EPgjhIl08lqBmSPQHQ3Mei-k8Q/edit?pli=1

 

Svenska våren 2019

https://docs.google.com/document/d/1l9qFtpDm83YIvv_JGtf2x3J8hRnnbM1JDcvJrCO9PVY/edit

 

I övrigt finner ni allt material som vi använder i Classroom.

 

 

 

Litteratur:

 

Guvå, L. & Wevel, Å. (2016). Spegla språket 7. Stockholm: Sanoma utbildning, s. 63-71.

Sahlin, P. (2009). Fixa texten 1! Stockholm: Natur & kultur, s. 60-72.

 

Söderberg, C. & Eriksson, L. (2014). Svenska Direkt 7. Stockholm: Sanoma utbildning

Good Stuff Gold 6 - Textbook och Workbook

100 Fairytales Collection

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6

Matriser

Sv En SvA
Saga

E
C
A
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängade och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman historien med sambandsord för tid.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en saga t.ex. att du använder titel, inledning och avslutning med sagokänsla. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en saga.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Sagan har en enkel spänningskurva.
Sagan har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Sagan har en komplex spänningskurva.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett enkelt sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett utvecklat sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en saga t.ex. med lekfull användning av ålderdomliga ord.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: