Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brodera och eget projekt,

Skapad 2018-12-09 19:39 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Slöjd
Det som är gemensamt för alla områden som eleven arbetar med, är att man arbetar igenom hela arbetsprocessen (planering, övervägande, genomförande och utvärdering).

Terminens första arbeten är att brodera ett monogram som appliceras på valfri produkt/eget projekt. Det egna projektet kan vara en helt separat produkt. Eleverna jobbar praktiskt med att formge och framställa sitt broderi, utifrån sitt egna mönster. Vi har teorigenomgångar om tekniker och material. Efter avslutat arbete skall en utvärdering skrivas.

Innehåll

Syfte

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig.
Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer.
Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.
Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Eleven
 • kan presentera idéer för slöjdarbetet
 • visar kreativitet (skapar, löser problem)
 • planerar arbeten, väljer material, arbetsmetoder och verktyg
 • genomför arbeten
 • följer instruktioner (muntliga, skriftliga)
 • kan påverka sitt resultat under arbetets gång
 • tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar ansvar
 • utvärderar sina arbetsinsatser och färdiga resultatet

Arbetssätt

Olika inspirationskällor ligger till grund för att eleven ska kunna komma med förslag på arbeten. Eleven uppmuntras till att visa kreativitet. Teoretiskt arbete blandas med praktiskt arbete. I planeringen övar eleven på att skissa, rita, måla och tänka igenom arbetet. Eleven får kännedom om material och deras egenskaper, får information om redskap och verktyg samt genomgångar av broderitekniker. Eleven tränar på att använda tidigare inlärda tekniker och prova nya. Får träning på att ta både muntliga och skriftliga instruktioner. Undervisningen bedrivs formativt vilket betyder att eleverna kontinuerligt får feedback från läraren. Eleven beskriver sin arbetsgång och reflekterar över vad som blivit bra och vad som behöver utvecklas.

Bedömning

Samtliga delar i slöjdprocessen bedöms. (idé, övervägande, genomförande och utvärdering).

Vi bedömer din förmåga att:

 • skapa och genomföra idéer - (estetiska förmågan)
 • hur  du kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar       
 • din initiativförmågan ( t ex hur eleven använder tiden).
 • hur du väljer och använder verktyg, metoder och material
 • hur du motivera dina val 
 • hur du gör färg- och formval 
 • hur du löser problem som uppstår under arbetets gång 
 • hur självständigt du arbetar.
 • hur du gör omdömen om arbetsprocessen och 
 • hur du använder slöjdspecifika begrepp
 • hur du utvärderar ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Brodera monogram och eget projekt, Åk9

Långsiktigt mål: Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

E
C
A
Ett arbete med ett enkelt monogram
Monogram med egenhändig formgivning eller en egenhändigt formgiven produkt.
Ett egenhändigt komponerat monogram, med en större storlek
med en enkel montering.
Monogram med flera olika typer av stygn. Montering på en produkt ihopsydd av flera olika delar.
Ett broderi och slöjdprodukt är komponerat till en helhet på ett väl genomarbetat sätt.
Eget projekt med en enkel produkt.
Ett eget projekt av större svårighetsgrad.
Ett eget slöjdprojekt med egen formgivning, ett arbete som består av flera delmoment som har större svårighetsgrad.
Väljer och använder de redskap som behövs för arbetet med handledning.
Väljer och använder de redskap som behövs för arbetet med kunskap från tidigare års arbeten.
Visar god kännedom om redskap och verktyg från tidigare års arbeten. Repeterar på eget initiativ med hjälp av slöjdlexikon eller annan jämförbar källa.

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

E
C
A
Väljer med enkla motiveringar färg och uttryck utifrån lärarens handledning.
Väljer med egna motiveringar material med kännedom om materialets miljöpåverkan.
Väljer med egna motiveringar material med god kännedom om materialets miljöpåverkan.
Använder sig av lärarens handledning för ideer till arbetet.
Söker själv upp ideer och utvecklar dem tillsammans med läraren.
Söker själv upp och utvecklar fungerande ideer till sitt slöjdprojekt.
Använder sig av lärarens handledning i utförandet av arbetet.
Provar i viss mån själva att testa olika tekniker och material.
Provar sig fram genom att själv testa olika typer av tekniker och material.
Använder sig av lärarens handledning när problem ska lösas.
Provar i viss mån själva att lösa olika problem.
Provar sig fram genom att själv testa olika typer av problemlösningar.

Långsiktigt mål: Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

E
C
A
Gör en enkel beskrivning av sitt arbete i utvärderingen.
Beskriver sitt arbete och ger exempel på hur det genomförts.
Beskriver hur arbetet har genomförts och utvecklar tankar om resultatet.
De slöjdspecifika begreppen är använda
De slöjdspecifika begreppen används på ett fungerande sätt.
De slöjdspecifika begreppen används på ett helt korrekt sätt.
Ger enkelt exempel på slöjdföremålets uttryck.
Har en tanke med slöjdföremålets uttryck och redogör för vad det symboliserar.
Slöjdföremålet har ett tydligt eget uttryck och eleven kan beskriva uttrycket och redogöra för ursprunget till idén.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: