Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att påverka, Svenska år 6 ht 18

Skapad 2018-12-09 20:43 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska
Vilka rättigheter har ett barn i samhället och vad innebär begreppet demokrati? Kan du som barn påverka saker i samhället?

Innehåll

 

SYFTE:

Utveckla kunskapen om demokrati, mänskliga rättigheter; barnens rätt i samhället och konsten att påverka. Arbeta med olika textgenrer, i huvudsak återberättande och argumenterande text. När använder jag vilken text och i vilket syfte?
 
FOKUSOMRÅDEN OCH UNDERSÖKNINGSFRÅGOR:

Globalt fokus: Rättvisa och utveckling
Huvudfokus: Kommunikation
Relaterade områden: Vi kommer att arbeta med texters stil, syfte och struktur
 
Undersökningsfrågor:

  • Vad kännetecknar en återberättande och argumenterande text?
  •  När passar det att använda en viss text-stil?
  • Hur kan vi skapa en mer rättvis värld? 
  • Hur kan vi övertyga andra om att behandla människor bättre?
  • Vad är en demokrati? Mänskliga rättigheter? FN?

 

TILLVÄGAGÅNGSÄTT:

Vi kommer bl.a. att arbeta med barnens rättigheter och demokrati. Vi kommer då att läsa återberättande texter inom detta tema och lära oss vad den genren innebär, dess stil och syfte. Vi använder oss i huvudsak av läromedlet Zick Zack. Eleverna kommer själva att skriva en kort återberättande text.

Vidare kommer vi att gå igenom argumenterande text i koppling till det övergripande temat.
Vi gör små-övningar under processens gång:  textläsning, läsförståelse, övningar till återberättande och argumenterande text samt  och textskrivning. Temat kommer att avslutas med ett genre-test och en skriftlig text.

*Dokuemt som hör till arbetsområdet kommer jag att lägga i er lärlogg på Unikum. Notera att du behöver vara inloggad på 6D (hela klassen) för att se olika meddelande, filer och dokument.

 

MÅL:

Du kan kommunicera mer effektivt för att nå målet om en rättvis värld när du kan stilen och strukturen för en specifik text.

 

BEDÖMNING: Se matris nedan

Valde du att skriva en återberättande text så tittar du i matrisen för återberättande text och vice versa (tvärtom).

Matriser

Sv
Återberättande text Svenska år 6 ht 18

E
C
A
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. den är lätt att följa då du binder samman historien med sambandsord för tid. Texten har en struktur som passar en återberättande text t.ex. att du använder rubrik, inledning som ger bakgrund (vem, var, när), händelser i kronologisk ordning och en avslutning som sammanfattar eller kommenterar. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv rubrik, inledning, en kronologisk berättelse och avslutning som passar en återberättande text.
Innehåll
Din återberättande text innehåller enkla beskrivningar.
Din återberättande text innehåller utvecklade beskrivningar.
Din återberättande text innehåller välutvecklade beskrivningar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din återberättande text på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din återberättande text på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga exempel.
Du behandlar ämnet för din återberättande text på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en återberättande text t.ex. med beskrivande verb och preteritum.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk och stil
Tempus fungerar någorlunda/ i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk och stil
Du följer i någorlunda/ i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.

Sv
Argumenterande text Svenska år 6 ht 18

E
C
A
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Det finns ett försök till struktur som passar en argumenterande text/ insändare/debatt artikel.
Texten har en struktur som passar en argumenterande text / insändare/debatt artikel t.ex. att du använder rubrik, inledning, en argumenterande del samt avslutning med uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning som passar en argumenterande text / insändare / debatt artikel.
Innehåll
Det finns ett försök att framföra din åsikt/tes och dina tankegångar.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår relativt tydligt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din argumenterande text/ debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din argumenterande text/debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din argumenterande text/debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din argumenterande text/debattartikel på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din argumenterande text/ debattartikel på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för din argumenterande text/ debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text/debattartikel t.ex. med ett formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk och stil
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: