Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2018-12-10 07:29 i Fårboskolan Oskarshamn
Du kommer att få lära dig Stenåldern, Järnåldern och Bronsåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Den stora inlandsisen har sedan länge börjat smälta och för ungefär 10 000 år sedan kom de allra första människorna till Sverige och norden. I detta arbetsområde ska du få lära mer om hur människan levde på den tiden. Vi kommer under våren arbeta med Stenåldern, Järnåldern och Bronsåldern.

Innehåll

Förmågor och Centralt innehåll anpassade till arbetsområdet:

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

Konkreta mål för eleven:

- förklara begrepp som t.ex. inlandsis, jägarstenålder, bondestenålder, flinta, gånggrift

- läsa faktatexter och skriva en faktatext om varje tidsålder

 - känner till tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern och berätta om något som är speciellt för varje tidsålder

- jämförelser med hur människan lever idag.

 - kan sätta ut tidsåldrarna i rätt ordning.

 

 

Kunskapskrav från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:

Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan ge exempel på levnadsvillkor och några viktiga händelser

 

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

läsa och skriva faktatexter,
diskutera och argumentera
titta på faktafilmer
jämföra de olika tidsepokerna med varandra
illustrera varje tidsålder med egna teckningar

Visa vad du lärt dig

Du får skriva faktatexter / göra muntliga redovisningar för att visa vad du lärt dig om urtiden och forntiden.

Du kommer också få visa att du kan sätta ut tidsåldrarna i rätt ordning, samt ge typiska exempel från varje tidsålder.

Tidsram

Vi kommer att jobba med detta tema under höstterminen 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: