Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten år 3

Skapad 2018-12-10 08:16 i Fårboskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med vattnets kretslopp.Vi kommer att repetera begrepp om vattnets olika former (gasform, flytande och fast form).Vi kommer även att prata om hur vatten renas på olika sätt.Vi pratar om vattnet som finns på vår jord och funderar kring hur mycket av allt vatten som vi kan använda som dricksvatten. Vi kommer även att lära oss lite mera om fiskar som finns i sjö och hav samt olika näringskedjor där.
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3) Bild
Vi repeterar vattnets kretslopp och pratar om olika vatten, som sjöar och hav. Vi lär oss olika begrepp då vi pratar om vattnets olika former samt kok- och fryspunkt. Vi hur mycket av jordens vatten som vi kan använda till dricksvatten. Vi lär oss om ytspänning genom experiment.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Undervisningen kommer att innehålla:


- genomgång av vattnets egenskaper, kretslopp och olika begrepp

- film om vattnets kretslopp och hur det också kan skapa energi

- experiment om ytspänning

- läsa / skriva faktatexter

 

Visa vad du lärt dig

 
Du kommer att få skriva in rätt ord / begrepp  i en kort text som handlar om vatten.

Vi vill att du aktivt deltar i samtal och diskussioner på lektionerna för att visa att du reflekterar över det vi ser på film och pratar om.

 

Bedömning

Se förmågor nedan i matrisen samt de kunskapskrav arbetsområdet arbetar mot.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO Tk Bl
skriftlig omdömesmatris NO åk 1-3 år 2

Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom NO.
Känner till några ord och begrepp.
Använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar samband inom NO.
Använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

NO Tk Bl
skriftliga omdömesmatris TEKNIK åk 1-3 år 2

Samtala om tekniska lösningar fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö på en årskursanpassad nivå.
Du kan med hjälp av ledande frågor delta i enkla samtal kring ämnet.
Du deltat i enkla samtal kring ämnet.
Deltar i samtal kring ämnet och bidrar till att föra samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: