👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading project

Skapad 2018-12-10 08:16 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I det här arbetsområdet ska du läsa en bok på engelska. En viktig del i arbetet blir de återkommande samtal, analyser och diskussioner ni själva håller i under läsningens gång. Två examinationstillfällen kommer att äga rum: muntlig färdighet i form av en podcast och en skriftlig uppsats.

Matriser

Engelska: Skriftlig framställning

(F)
E
C
A
SKRIVA
Flyt i texten
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uppfyller texten syftet med uppgiften
Eleven kan i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och med viss mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.

Engelska: Muntlig framställning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Deltagande, engagemang
Du deltar i diskussionen och för fram några åsikter.
Du deltar aktivt i diskussionen och försöker föra samtalet framåt genom att t ex ställa frågor till de övriga i gruppen.Du för fram flera olika åsikter.
Du deltar mycket aktivt och är drivande i diskussionen. Du får fram flera olika åsikter på ett välgrundat sätt. Du interagerar aktivt med de övriga i gruppen.
Flyt
Du får oftast fram ditt budskap men stakar dig ibland. Du kan i viss mån använda strategier t ex omformuleringar för ditt budskap ska gå fram.
Du får fram ditt budskap och kan använda strategier tex omformuleringar för ditt budskap ska gå fram.
Du får fram ditt budskap tydligt men kan även använda olika strategier t ex omformuleringar och synonymer för ditt budskap ska gå fram.
Ordval
Du hittar oftast rätt ord och kan oftast förklarar så att de som lyssnar kan förstå.
Du hittar rätt ord kan förklara så att de som lyssnar kan förstå.
Du hittar rätt ord kan förklara så att de som lyssnar kan förstå. Du visar ett stort ordförråd genom att t ex använda synonymer och förklaringar för att underätta förståelsen.
Grammatik
Ditt budskap går fram men det finns en del grammatiska misstag.
Ditt budskap går fram och det finns få grammatiska misstag.
Ditt budskap går fram tydligt och det finns endast enstaka grammatiska misstag.
Uttal och intonation
Du uttalar de flesta ord korrekt och tydligt. Du har för det mesta engelsk intonation.
Du uttalar i princip alla ord korrekt och tydligt. Du har engelsk intonation.
Du uttalar alla, förutom enstaka ord, rätt och tydligt. Du förösker renodla din accent. Du har en tydlig engelsk intonation.
Innehåll
Ditt innehåll är kortfattat och du gör någon enstaka koppling till händelser och karaktärer i boken.
Bitvis utvecklar du innehållet i det du säger genom att koppla till händelser och karaktärer i boken.
Ditt innehåll är fylligt och utvecklat genom att du gör flera kopplingar till händelser och karaktärer i boken.