Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv åk7-9

Skapad 2018-12-10 09:13 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Äventyr, rörelse och återhämtning - att känna att man behärskar konsten att vara torr, varm och mätt när man är utomhus och vistas i naturen ökar chansen att se friluftsliv som en källa till hälsa nu och i framtiden. Vad ska man ha i åtanke när man tänder en eld ute i naturen?  Hur tänder man en eld?  Hur bygger man ett vindskydd?

Innehåll

Vad? 

Syfte med undervisningen 

Genom undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen 
 • genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra 
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 

Konkretiserade mål

I arbetsområdet Friluftsliv, ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • ha kunskaper om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten 
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Hur? 

I undervisningen ska vi praktiskt:

 • Hantera eld och stormkök
 • Knyta knopar
 • Bygga vindskydd
 • Lära oss nödvändig säkerhet kring ovanstående delar
 • Lära oss rättigheter och skyldigheter i naturen

 

I undervisningen ska vi teoretiskt:

 • Inläsning av material som läggs ut på classroom.
 • Teorilektion gällande friluftsliv och där ni mindre grupper kommer sammanfatta och skapa frågor kopplade till de olika områdena.
 • Sammanställning av frågor som ska använda inför inläsning. Dessa läggs på classroom.
 • Fortsatt inläsning

När? 

Teori samt praktik under åk8

Material 

Rätt utrusning utifrån rådande förutsättningar.

Bedömning 

Du visar vad du har lärt dig genom att: 

 • Bedömning sker utifrån elevens delaktighet, samt skriftligt förhör från tillfället.

Bedömningen fokuserar på: 

 • att när du har goda kunskaper även kan hjälpa dina kamrater vid praktiska tillfällen. 
 • resultatet vid provtillfället 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Friluftsliv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: