Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Kemiförsök

Skapad 2018-12-10 09:44 i Håsta skola Hudiksvall
En pedagogisk planering för NTA-lådan Kemiförsök
Grundskola 4 Kemi
Med den här NTA-lådan kommer du att undersöka fem okända vita pulver (ämnen) på olika sätt, för att till slut ta reda på vilka ämnen det är.

Innehåll

Kemiförsök

Du kommer att få

• lära dig olika metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen

• undersöka fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut med hjälp av dessa metoder

• dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning. Skriva en enkel lab-rapport.

• lära dig om vilka säkerhetsregler som gäller då man arbetar med kemiska ämnen.

• se exempel på olika ämnens löslighet i vatten, och deras förmåga att bilda kristaller. Se exempel på några olika kemiska reaktioner som kan inträffa med ättika, jod och rödkålssaft.

Arbetssätt......

Under ett antal tillfällen kommer du att få bekanta dig med 5 olika vita pulver och undersöka deras egenskaper. 
Genom experiment, diskussion, iakttagelser, dokumentationer kommer du fram till vilka de olika pulvren är.
Vi kommer läsa texter gemensamt.

Syfte:

Centralt innehåll:

Bedömning:

Din förmåga att:

 • genomföra enkla undersökningar efter given planering och då ta till dig grundläggande begrepp och sammanhang
 • inom kemi hantera okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samla på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använda dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.
 • Du kommer även få visa att du kan de vanligaste varningssymbolerna, samt visa att du förstår varför det är bra med dessa märkningar av olika kemiska produkter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
NTA Kemiförsök

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
På väg
Laborativt arbete
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av givna planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av givna planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av givna planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av givna planeringar. Du kan med handledning av pedagog komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan under handledning av pedagog använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Analys och resonemang
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre .
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre .
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre .
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du svarar på frågor om vad likheter och skillnader kan bero på.
Dokumentation
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild
Du kan med handledning av pedagog visa hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: