Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning BETA kap 1

Skapad 2018-12-10 12:33 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Matematik
Kapitel 1 BETA

Innehåll

När du arbetat klart med detta kapitel har du fått lära dig mer om följande:

 

Skriftliga räknemetoder (tex ställa upp tal) för att räkna med de fyra räknesätten.

Se när du ska välja ett visst räknesätt kopplat till uppgiften du ska lösa.

Lära dig mer om tal i bråkform och decimalform samt se sambandet mellan dessa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Tal och räkning BETA kap 1

Rubrik 1

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Aspekt 1
Skriftliga räknemetoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.
Kan med visst stöd använda sig av skriftliga räknemetoder med alla fyra räknesätten.
Kan självständigt (oftast) använda en skriftlig räknemetod för alla fyra räknesätten.
Kan självständigt med stor säkerhet använda flera skriftliga räknemetoder för alla fyra räknesätten.
Ny aspekt
Välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.
Kan med visst stöd välja lämpligt räknesätt och kan sedan välja en lämplig metod för att lösa en uppgift.
Kan självständigt (oftast) välja lämpligt räknesätt och metod.
Kan självständigt och med stor säkerhet välja räknesätt och lämplig metod.
Ny aspekt
Samband mellan tal i bråkform och decimalform.
Kan till viss del se samband mellan tal i bråkform och decimal form. Tex tiotal och hundradelar.
Kan se samband mellan tal i bråkform och decimalform. förutom tiotal och hundradelar även fjärdedelar, femtedelar. Kan till viss del göra omvandling mellan formerna.
Kan se samband mellan tal i bråkform och decimalform. Kan med säkerhet göra omvandlingar mellan de olika formerna.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: