Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisprojekt

Skapad 2018-12-10 13:24 i Stentägtens förskola Söderhamn
Förskola
Vi kommer under december och under hela vårterminen starta ett kompisprojekt med inriktning normer och värden.

Innehåll

Kompisprojektet kommer att utgå ifrån normer och värden och vi kommer att arbeta med bland annat hur man vill att andra ska vara mot en och hur man själv ska vara mot andra. vi kommer att prata om känslor, att vänta på sin tur, göra samarbetsövningar, läsa kompisböcker och disskutera kring olika dilemman. Vi kommer diskutera lätt om demokrati och barns inflytande. Vi vill att barnen ska få öva på sina sociala förmågor samt att vi arbetar för en god kamratkultur. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: